Clay Tablet - لوح طيني
 

كسرة من لوح فخاري يسجل وصل باستلام خروف 

مكان العثور عليه: سيبار – العراق 
العصر البابلي الحديث 

المتحف البريطاني – لندن 
الرقم المتحفي: م ب 75434

___
 
Clay tablet; fragment; receipt for a sheep

Findspot: Sippar
Period / culture: Neo-Babylonian Dynasty

The British Museum – London 
Museum Number: MB 75434